Základní pravidla Amerického fotbalu
(česká verze)

Popis hřiště            

            Americký fotbal se u nás hraje na fotbalovém hřišti užším cca o 10m, podélně rozděleném na 12 stejných částí.  Brankové tyče jsou prodlouženy do výšky a dole obandážovány - tvoří takzvaná ,,háčka“ podobná rugbyovým. Posledních 10 yardů (9m) před brankami jsou koncové zóny (touchdowny).

Rozestavění hráčů

Hra

            Soupeří spolu vždy dva týmy z nichž každý má na hřišti 11 hráčů. Tým, který má míč, útočí (ofense), druhá jedenáctka hráčů brání (defense). Každý tým musí mít útočnou i obrannou jedenáctku plus náhradníky, dohromady je to 30 - 50 hráčů.

           Ofense má 4 pokusy na překonání 10 yardů, buď hodem (pass) nebo během (running). Pokud se jí to podaří získává nové
4 pokusy. Pokud ne, ztrácí míč. Útočníci blokují obránce a dělají cestu spoluhráči s míčem. Po složení útočníka na zem nastupuje ofense z místa zastavení akce k dalšímu pokusu (down). Jednotlivý pokus útoku zpravidla končí složením hráče s míčem nebo nepovedeným passem dopředu. Hra se také přerušuje pokud hráč s míčem vyběhne ven z hřiště.

            Před rozehráním musí být útok 1s v klidu a nesmí naznačovat start. Jeden ze zadních hráčů útoku smí být v pohybu v momentu rozehrání (motion). Na rozehrání má útok 25 sekund od uvedení míče do hry rozhodčím.

            Hra je přerušena, když hráč s míčem vyběhne ze hřiště nebo se dotkne země jinou částí těla než chodidlem nebo dlaní.

            Takto se postupuje až do touchdownu (6 bodů). Po touchdownu se potvrzuje ze 4 yardů před koncovou zónou kopem do „háčka“ (1 bod) nebo opět touchdownem (2 body).

            Je možné také skórovat kopnutím „šišky“ přímo ze hry do „háčka“ (3 body - fieldgoal). To se používá zejména při čtvrtém (posledním) pokusu na překonání deseti yardového pásma, pokud na předchozí pokusy mužstvo nepostoupilo a je-li blízko touchdownu.

            Obrana může získat 2 body, složí-li útočníka v jeho vlastním touchdownu.

            Pokud se ofense nepodaří na čtvrtý pokus překonat 10 yardů, ztrácí míč a hra se obrací - jedenáctky se střídají (za útok obrana a naopak).

            Ke ztrátě míče může také dojít, když obránce zalehne vypadlý míč útoku na zemi (fumble) nebo chytí-li pass na útočníka rovnou ze vzduchu (interception).

            Útočníci mohou blokovat defense hráče pouze zepředu a zboku, nesmí je držet (holding). Obráncům je povoleno zastavovat útočníky s míčem téměř jakkoliv. Výjimky jsou držení za helmu (facemask), podkopávání nohou a pokud míč letí vzduchem, nesmí do sebe protihráči bojující o míč vrážet vůbec.

            Zápas píská nejméně 5 rozhodčích. Hra se při prohřešcích proti pravidlům hned nepřerušuje (kromě offside útoku), na přestupek upozorní rozhodčí hozením žlutého praporku. Jednotlivý hráč může být vyloučen ze hry do konce zápasu.  

 

Obecně není povoleno:

            blok zezadu, trvalý kontakt s hlavou soupeře, chycení mřížky, údery do hlavy, kopání, šlapání na soupeře, úder helmou, držení, pass interference (záměrný kontakt při chytání pasu), skákat na ležící hráče po ukončení hry, kontakt v autu, nadávky, úrážky, nesportovní chování, zdržování hry, vbíhání do soupeře, který se evidentně neúčastní hry, útok na hráče, který provádí kop (nebo drží míč při kopu).

 

Měření času:

            Hraje se na dvě poloviny, tedy 4 čtvrtiny. Jedna čtvrtina je dlouhá 15 minut (tzn. 4 x 15 minut). Každé mužstvo má v každé polovině tři minutové timeouty. Po ukončení 1. a 3. čtvrtiny se jen mění strany. Délka přestávky mezi poločasy je 20 minut.

 

Herní čas přestává běžet při:

vyměřování trestu, time outech, ošetřování hráče na hřišti, neúplné přihrávce dopředu, okamžiku varování 2 minuty před 
koncem poločasu, při dosažení bodů a po kopu, nebo pokud hráč s míčem vyběhne do autu.

FAULY:

            Forma trestu je posun místa rozehrání zpět o daný počet yardů.

Holding(držení) - útočící hráč nesmí při blokování obránce držet, pouze může protihráče odrazit.

Penalizace: 5 - 10 yardů

Clipping - útočící hráč nesmí obránce blokovat zezadu ani ho nesmí blokovat od pasu dolů, výjimkou je 5 yardová zóna od
místa rozehrání.

Penalizace: 10 yardů

Pass interference - cornerback se nesmí receivra dotknout, pokud je míč ve vzduchu. Nesmí bránit jeho běhu.

Penalizace: 15 yardů

Offside (offense) - nikdo z týmu nesmí, pokud centr neprovede snap, překročit pomyslnou rozehrávající čáru.

Penalizace: 5 yardů

Facemask - držení protihráče za mřížku helmy.

Penalizace: 15 - 20 yardů

Personalfaul - atakování protihráče mimo hřiště, urážení rozhodčího apod.

Penalizace: 15 - 20 yardů  

BODY:

Touchdown               6 b  a navíc:   Extra point (kop)                          1 b

                                                    Extra point (běh nebo pas)           2 b

Kop ze hry                   3 b

Safety                          2 b  

KDO JE KDO?

QB - quarterback - řídí útok. Dostane míč od centra a rozehrává akce, hází přihrávky dopředu, může i sám běžet s míčem 
(musí mít: zkušenosti, nadhled, chytrost, rychlost).

 

FB - fullback - po předávce míče od quarterbacka má za úkol míč donést co nejdál dopředu (tvrdost, průraznost, rychlost).

 

TB - tailback - stejný jako fullback, ale rychlejší a víc kličkuje, fullbackmu často razí cestu soupeřovou obranou (hbitost, rychlost, tvrdost).

 

WR - wide receiver - často běhá na přihrávky dopředu (rychlost, schopnost oklamat obránce a spolehlivě chytit míč).  

 

TE - tight end - blokuje jako lajnař a zároveň běhá na pasy dopředu (síla, tvrdost, šikovnost).

 

C, G, T - offense line - největší a nejsilnější blokaři, nesmí pustit nikoho na quarterbacka a snaží se vytvořit prostor pro runningbacky (rychlé nohy, tvrdost, velikost, síla, chytrost).

 

DT - defense tackle - má za úkol zastavit nebo narušit útočnou akci ve středu „lajny“ (tvrdost, síla, rychlost).

 

DE - defense end - má za úkol zastavit nebo narušit útočnou akci na okraji „lajny“ nebo najít QB (rychlost, tvrdost, síla).

 

LB - linebacker - zastavuje běhy, ale také musí pokrýt prostor proti pasům (orientace, rychlá reakce a rozhodování, 
rychlost, tvrdost
).

 

CB - cornerback - pokrývá zónu hřiště nebo hráče proti pasům, ale musí umět zastavit i velkého fullbacka (rychlost, 
přehled, rychlost
).

SS a FS - strong a free safety - poslední sled obrany proti pasům i běhům, musí být univerzální (rychlost, přehled, tvrdost).